Product Manager

ASSA ABLOY

 

Job Title:                Product Manager ACS

Location:                Praha / Česká republika

Department:          Product Management

Hlavní účel práce

Produktový manažer je zodpovědný za produkt po celou dobu jeho životního cyklu. Ten zahrnuje od zjišťování, co zákazníci chtějí, vytváření správného produktu a následnou podporu při jeho prodeji až po jeho ukončení a vyřazení z portfolia. Poskytuje také vizi produktu a vedení mnoha dalších rolí, které se podílejí na vývoji, podpoře, marketingu a prodeji produktu.

Předpokladem pro úspěšné vykonávání této pracovní pozice je dosažení předem určených cílů v požadovaném čase a kvalitě, které jsou v souladu se stanovenými firemními obchodními a rozvojovými plány a strategiemi v daném období.

 

Rozsah práce a odpovědnost

 • Pravidelně mapuje situaci na trhu ČR/SK s produkty ze svěřeného produktového portfolia skupiny ASSA ABLOY, v rámci všech obchodních kanálů AA Czech Republic & Slovakia. Získané informace vyhodnocuje, seznamuje s nimi nadřízeného a kolegy, ověřuje konkurenceschopnost svěřeného produktového portfolia ve všech aspektech, v případě potřeby navrhuje nápravná opatření a řídí jejich realizaci (vč. spolupráce s interními nebo externími dodavateli).
 • Při získávání relevantních informací z trhu o vlastních i konkurenčních výrobcích aktivně komunikuje s partnerskou zákaznickou sítí a koncovými zákazníky (vč. osobních návštěv). Informace vyhodnocuje a s výsledky seznamuje nadřízeného a kolegy, v případě potřeby navrhuje nápravné aktivity a koordinuje jejich realizaci.
 • Řídí a organizuje certifikační management výrobků ze svěřeného produktového portfolia – zejména pak zodpovídá za přípravu podkladů pro certifikaci výrobků, komunikaci s certifikačními orgány, správu platnosti a rozsahu certifikátů dle potřeb zaměstnavatele a jeho obchodní strategie.
 • Vytváří uživatelské návody a jejich aktualizace v případě potřeby.
 • Udržuje aktuální datovou & informační databázi související s produkty ze svěřeného portfolia.
 • Odpovídá za přípravu dat při tvorbě nových nebo aktualizaci stávajících ceníků ohledně výrobků ze svěřeného portfolia, spolupracuje při finalizaci ceníku s ostatními zainteresovanými kolegy.
 • Připravuje technicky orientované prezentační materiály pro interní a externí použití, které prezentuje / distribuuje dle potřeb zaměstnavatele.
 • Je aktivní součástí firemního systému poskytování technické podpory interním i externím zákazníkům s primární odpovědností za výrobky ze svěřeného portfolia
 • Aktivně se účastní veletrhů, výstav, seminářů a zákaznických akcích dle potřeb zaměstnavatele.
 • Spolupráce na přípravě a aktualizace komunikačních materiálů společnosti, v off-line i on-line formě, pro svěřené portfolio výrobků.
 • Připravuje podklady pro pravidelné interní porady, procesy hodnotící klíčové ukazatele výkonnosti a další pravidelné i ad-hoc požadavky dle pokynů nadřízeného nebo dalších vedoucích pracovníků ASSA ABLOY z regionu CSH.

 

Klíčové vztahy

 • Sales Team obchodní jednotky CS/SK, resp. regionu CSH: podpora obchodních aktivit, koordinace vzájemné spolupráce a výměna informací z trhu.
 • Product Management AA Czech republic & Slovakia: spolupráce v rámci technického marketingu a technické podpory v rámci svěřeného portfolia výrobků.
 • Product Management ASSA ABLOY EMEIA & EEC: spolupráce v rámci technického marketingu a technické podpory v rámci svěřeného portfolia výrobků.
 • Supply chain team: koordinace a spolupráce při údržbě logistických dat pro výrobky ze svěřeného portfolia a další s logistikou svázaných aktivit.
 • Financial Controller(s): součinnost při vytváření reportů, vyhodnocování finančně orientovaných ukazatelů a dalších aktivitách vedených týmem finančního oddělení.
 • Marketing Team: dodávání podkladů z oblasti technického marketingu a další spolupráce v oblasti komunikačního marketingu k interním i externím zákazníkům.

 

 

 

Znalosti, dovednosti a schopnosti:

 

 • Orientace v technických oblastech související s produkty v rámci svěřeného portfolia výrobků (materiály, normy, zkušební procesy apod.)
 • Projektový management.
 • Silné vyjednávací, organizační a komunikační schopnosti a dovednosti.
 • Výborné prezentační dovednosti.
 • Rozvinuté strategické a analytické myšlení.
 • Efektivní určování priorit.
 • Smysl pro detail.
 • Týmový hráč.

 

 

Požadavky vzdělání, odborná způsobilost, zkušenosti

 • Středoškolské, alternativně vysokoškolské vzdělání technického směru.
 • Odborná praxe min. 5 roků v oblasti EZS, EPS, ACS, CCTC a celkový přehled v oboru počítačových sítí a vědomostí
 • Základní znalost databází SQL
 • Proaktivní a cílevědomí schopný neustále sledovat aktuální problémy a záležitosti v oblasti ACS
 • Zkušenost s vedením projektů související s technickými výrobky
 • Znalost anglického jazyka (ústně i písemně) na úrovni plynulé komunikace
 • Aktivní práce s PC (Microsoft Office, CRM)
 • Aktivní řidič, řidičské oprávnění skupiny B

 

Dodatečné informace

 • Zaměstnanec přijímá kulturu organizace, klade zájem společnosti nad vlastní zájem, respektuje a dodržuje platná vnitřní pravidla a směrnice společnosti ASSA ABLOY, a to zejména: Code of Conduct; The Very Red Book; Školení Anti-Bribery and Antitrust; Požární ochrana a bezpečnost práce pro zaměstnance; Školení řidičů; a další dle požadavků a potřeb zaměstnavatele.
 • Se všemi informacemi ASSA ABLOY pracuje zaměstnance s přihlédnutím na jejich citlivost odpovědným způsobem, v případě potřeby v až režimu „důvěrné“.
 • Občasné cestování v rámci svěřeného regionu, příležitostně i mimo něj.

We are the ASSA ABLOY Group
Our people have made us the global leader in access solutions. In return, we open doors for them wherever they go. With nearly 61,000 colleagues in more than 70 different countries, we help billions of people experience a more open world. Our innovations make all sorts of spaces – physical and virtual – safer, more secure, and easier to access.

As an employer, we value results – not titles, or backgrounds. We empower our people to build their career around their aspirations and our ambitions – supporting them with regular feedback, training, and development opportunities. Our colleagues think broadly about where they can make the most impact, and we encourage them to grow their role locally, regionally, or even internationally.

As we welcome new people on board, it’s important to us to have diverse, inclusive teams, and we value different perspectives and experiences.

Praha 8, CZ, 18000

Sales, Marketing & Product Management
Travel Required: 0%-10%
Mid-senior level
07-Jun-2024