Acquisition Sales Manager

ASSA ABLOY

 

Purpose of the Job/Hlavní účel práce

Jako člen“Locksmith” týmu  budete zodpovědný za rozvíjení nových obchodních aktivit pro všechny značky, produkty a služby skupiny ASSA ABLOY v obchodním kanále “Zámečníci“ (Locksmith) v rámci CZ & SK. Cílem pozice je zejména tvorba a získávání rozvojových či projektových příležitostí, které budou realizovány přes partnerskou síť Locksmith ASSA ABLOY & Mult-T-Lock, kterou budete edukovat v oblasti výberového řízení a business developmentu. Předpokladem pro úspěšné vykonávání této pracovní pozice je dosažení předem určených výsledků v souladu se stanovenými obchodními a rozvojovými plány a strategiemi v daném období.

 

Principle Duties and Responsibilities/Rozsah práce a odpovědnost

 • Odpovědnost za dosažení stanovených cílů pro klíčové ukazatele výkonnosti (zejména: PIPEline / realizovaný obrat z vytvořené PIPEline přes partnerskou síť, počet partnerů získaných / proškolených na definované produkty (Cliq/Smartair/Master-Key-System/HardWare ASSA ABLOY ) v rámci určeného geografického území ČR & SR. 
 • Tvorba a vyhledávání nových obchodních příležitostí v rámci určeného geografického území a definovaných produktových skupin & technologií (zejména pak Cliq, Master-Key-System, SmartAir a dalšího HardWare)
 • Aktivní vyhledávání VŘ a účast v nich ve prospěch ASSA ABLOY (přes partnerskou síť, či napřímo – dle rozhodnutí liniového manažera)
 • Příprava podkladů výberového řízení & spolupráce na specifikaci požadavků investora ve prospěch podporovaných technologií ASSA ABLOY.
 • Podpora Area manažerů  & spolupráce s klíčovými zákazníky (ValueAddedPartners), kteří realizují projekty získané či připravené Acquisition Sales Managerom.  
 • Vytvářet a realizovat akční plány pro maximalizaci tržního podílu s pomocí všech značek, produktů a služeb ze skupiny ASSA ABLOY v prodejním portfoliu stávajících projektových zákazníků
 • Kontinuálně mapovat činnosti konkurentů a dalších obchodních firem působící v rámci určeného geografického území a obchodního kanálu pro potřeby celkového vyhodnocování situace na trhu a plánování případného rozšiřování partnerské sítě.
 • Spolupracovat s nadřízeným a kolegy na vytváření úspěšného obchodního a provozního modelu. Aktivně zapojovat potřebné vnitřní lidské zdroje při řízení procesu prodeje s cílem maximalizovat zákaznickou spokojenost.
 • Spoluúčast na externí komunikaci všech značek v porfoliu, zejména podpora visibility vně i uvnitř obchodů partnerské sítě, edukace partnerské sítě směrem k efektivnímu marketingu B2B & B2C.
 • Pravidelné reportování vlastní pracovní aktivity skrze firemní CRM a jiné další nástroje používané zaměstnavatelem.
 • Příprava podkladů pro pravidelné interní porady, procesy hodnotící klíčové ukazatele výkonnosti a další pravidelné i ad-hoc požadavky dle pokynů nadřízeného nebo dalších vedoucích pracovníků ASSA ABLOY z regionu CZ-SK-HU.
 • Aktivní spolupráce se zákaznickým servisem při přípravě podkladů pro projektové zakázky.
 • Flexibilita a intenzivní cestování v rámci svěřeného regionu, příležitostně i mimo.
 • Aktivní účast na veletrzích, výstavách a zákaznických akcích dle potřeb zaměstnavatele.

 

Key Relationships/ Ostatní kompetence a odpovědnosti

 • Synchronizovaná spolupráce s Area manažery obchodního kanálu „Zámečníci“ v rámci ASSA ABLOY z regionu CZS-SK-HU, tak aby veškeré obchodní aktivity byly v souladu s regionální strategií určenou pro daný obchodní kanál a nedocházelo k nežádoucí interní konkurenci.
 • Vzájemná provázanost aktivit s pozicí Business Development Manager Master-Key-System na trhu (ČR & SR).
 • Koordinace činnosti a vzájemná spolupráce s dalšími pracovníky ASSA ABLOY z regionu CSH, zejména z týmu Access & Safety, koordinace projektů plynoucích ze specifikačních aktivit ASSA ABLOY, spadajících pod oddělení LKS. vedoucí k maximalizaci tržního podílu a ziskovosti s eliminací nežádoucí interní konkurence.
 • Podpora vývoje nových výrobků a služeb společnosti ASSA ABLOY dodáváním požadovaných informací z trhu a aktivního zapojení se do následného uvádění na trh.

 

Education, Work Experience and Personal Qualities / Požadavky na vzdělání, odbornou způsobilost, dovednosti, zkušenosti

 • Středoškolské, přednostně vysokoškolské vzdělání, technického nebo ekonomického směru.
 • Znalost lokálního jazyka ve svěřeném regionu na úrovní mateřského jazyka.  Angličtina min. na komunikativní úrovni B2 (slovem i písmem).
 • Minimálně 3-letá zkušenost s obchodní rolí B2B trhu s produkty technického charakteru s prokazatelnými pozitivními výsledky.
 • Ideální znalost a zkušenost s elektronickými produkty (obchodně / technicky).
 • Silné vyjednávací schopnosti a schopnost ovlivňovat ostatní.
 • Výborné prezentační a efektivní komunikační schopnosti.
 • Aktivní práce s PC (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, CRM).
 • Aktivní řidič, řidičské oprávnění skupiny B.

 

Klíčové vztahy:

 • Area sales managers „Locksmiths“ v rámci CS & SK, resp. regionu CZ-SK-HU: koordinace vzájemné spolupráce a výměna informací z trhu.
 • Product Managers ze struktur regionu CZ-SK-HU & Mul-T-Lock HQ: poskytování zpětné vazby o výrobcích a službách z trhu, produktové školení, identifikace nových výrobků, analýza konkurenčních výrobků atd.
 • Customer Service Team: úzká spolupráce s kolegy starající se o velkoobchodní zákazníky a celkové podpora firemních procesů a aktivit směřovaným k zákazníkům.
 • Supply chain colleagues : kolegové část objednávající produkty tvořící podstatnou  realizované přes obchodní kanál „Zámečníci“ pro optimalizaci skladových zásob a efektivní objednací proces.
 • Financial Controller(s): činnosti související zejména s vymáháním pohledávek a plánování finančních toků.
 • Marketing Team: spolupráce zejména v oblasti plánování, koordinace a exekuce komunikačních strategií a marketingových kampaní.

 

We are the ASSA ABLOY Group
Our people have made us the global leader in access solutions. In return, we open doors for them wherever they go. With nearly 51,000 colleagues in more than 70 different countries, we help billions of people experience a more open world. Our innovations make all sorts of spaces – physical and virtual – safer, more secure, and easier to access.

As an employer, we value results – not titles, or backgrounds. We empower our people to build their career around their aspirations and our ambitions – supporting them with regular feedback, training, and development opportunities. Our colleagues think broadly about where they can make the most impact, and we encourage them to grow their role locally, regionally, or even internationally.

As we welcome new people on board, it’s important to us to have diverse, inclusive teams, and we value different perspectives and experiences.

Praha 8, CZ, 18000

Sales, Marketing & Product Management
61%-100%
Mid-senior level
30-Jun-2022